Referencje

 • TZMO

  Toruń, Brodnica, Kowalewo Pomorskie, Zelów

  TZMO należy do branży medycznej i z tego względu posadzki w zakładach TZMO muszą spełniać ściśle określone wymagania sanitarne, gdyż znajdują się w strefach najwyższej czystości. Pierwsza realizacja dla TZMO miała miejsce w 1997 i od tego czasu współpraca ma charakter stały, wdrożone rozwiązanie stało się standardem dla kolejnych zakładów. Realizacje wykonywano na powierzchniach nowych, a także na wyeksploatowanych.

 • Budostal 2

  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie to najstarsza polska uczelnia, założona 12 maja 1364 roku przez króla Kazimierza Wielkiego

 • BAXTER TERPOL Sp. z o.o.

  .

 • WALCZYK