Utrzymanie posadzek przemysłowych w czystości oraz prawidłowa pielęgnacja są kluczowe dla zachowania estetyki i bezpieczeństwa eksploatacji oraz wydłużenia ich żywotności. 
Zakres, technika i częstotliwość czyszczenia oraz zastosowane środki chemiczne powinny być dopasowane do natężenia i charakteru eksploatacji posadzek.

Czyszczenie codzienne, okresowe i gruntowne doczyszczanie powinny być wykonywane regularnie. Zalecane jest również aplikowanie powłok zabezpieczających polimerowych lub akrylowych.

Szczegółowy plan i receptura czyszczenia powinna zostać opracowana przez producenta środków czyszczących oraz profesjonalne firmy zajmujące się utrzymaniem posadzek w czystości.