Żywica polimocznikowa charakteryzuje się wyjątkową rozciągliwością oraz odpornością mechaniczną. Wykonywana jest na placu budowy poprzez mieszanie się składników w dyszy pistoletu i aplikowana metodą natrysku pneumatycznego. W ciągu kilku minut osiąga pełnię swoich parametrów użytkowych.

Dzięki powyższym cechom żywica polimocznikowa znajduje szerokie zastosowanie jako składnik systemu wodoszczelnego lub samodzielna membrana w:

  • Hydroizolacjach ciężkich konstrukcji żelbetowych ( zbiorniki przeciwpożarowe , baseny, hydroizolacja fundamentów, oczyszczalnie ścieków),
  • Dachach płaskich i architektonicznych,
  • Systemach wodoszczelnych parkingowych, systemach ochrony powierzchniowej betonu ( ochrona przeciwko karbonatyzacji, korozji chlorkowej, agresją chemiczną).